Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er arbeidsplasser som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er tilpasset.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Lærekandidater

Som ungdom i videregående skole kan du fortsette den videregående opplæringen ute i vår bedrift. Vi tilbyr spesialundervisning i bedrift i samarbeid med opplæringskontoret OKTAV.

Arbeidssenter

Vårt arbeidssenter er et arbeidstilbud for personer som har større bistand i arbeidssituasjonen. Dette er et tilbud som drives på vegne av Holmestrand kommune (i Sande).